DETAIL

2 hours drinking all you can eat for 2,000 yen ♪ Shizenai OK

2000 yen